Styrelsen

Styrelsen


Ordförande: Aino Lindell, tfn 070-93 42 045

Vice ordförande: Inger Rahm, tfn 073-35 79 757

Ledamot/kassör: Christian Lindell, 073-344 29 71

Ledamot/sekreterare: Lena Ansner, 040-19 04 12

Ledamot/vice sekreterare: Elisabeth Kahn, tfn

072-195 16 79

Ledamot: Margareta Dahlberg, tfn 070-82 88 568

Ledamot: Bibbi Lind-Wiberg, tfn 040-91 38 28

Ledamot: Yvonne Omdal, 070-261 37 52

Ledamot: Fredrik Dahl, 070-233 48 47

Suppleant: Lilian Togelius

Suppleant: Gert Nirfelt

Suppleant: Annica EricssonRevisorer: Qutaiba Al-Qassam, Arne Hansson

Revisorsuppleanter: Birgitta Wanglén, Stenolof Engdahl


 


Information


Senaste stadgar:

MKK stadgar finns här


Arkiv, stadgar:

MKK, nya stadgar 2017 finns här

MKK:s stadgar finns härKontakta oss om har funderingar eller frågor!