MKK-2.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VÅRPROGRAM 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi lämnar ännu ett spännande verksamhetsår!

Under 2008 har vi i Malmö Kommunanställdas Konstförening erbjudits många trevliga och lärande aktiviteter. Vi har varit på Bokafton, njutit av Piraten och ätit stort sillbord serverat av ”Sillaakademin” på ”Kogg Muséet”, Konstrunda i NV Skåne, En dag i Köpenhamn med besök på Operan och ett unikt stentryckeri, besök på Louisiana som fyllde 50 år, En kväll med Jan Bäckman från SVT:s Antikrundan och kvällstur till Romele Konsthall. Men störst av allt har nog varit vår jurybedömda utställning för medlemmar och anställda i Malmö stad och kommunala bolag i samverkan med Galleri Rönnquist & Rönnquist.

På vår årliga samlingsutställning på Rådhushallen i Malmö visade tjugofyra skånska konstnärer med blandade tekniker med stor glädje upp sina verk. Besökssiffrorna i år slog med god marginal alla tidigare besökssiffror och föreningen köpte för utlottning verk av alla utställande konstnärer.

Skälen till att man skall vara medlem i Malmö Kommunanställdas Konstförening är många. Ett är att du under trevliga former erbjuds en entré till konstens och kulturens värld. Du deltar också med ditt medlemsnummer i föreningens konstlotterier och har då möjligheten att vinna något av våra fina priser.

Malmö Kommunanställdas Konstförening är den i särklass största personalklubben - alla kategorier -  som rekryterar medlemmar från kommunens förvaltningar och kommunala bolag.  

Medlemsantalet fortsätter att öka, men vi kan bli fler. Om du hjälper till att värva tre nya medlemmar får du som tack för hjälpen en liten gåva. Prata med arbetskollegorna, visa vårprogrammet och unna även dem ett medlemskap i Malmö Kommunanställdas Konstförening.

Medlemsavgiften är 240: - per år och man blir medlem genom att sätta in pengarna på föreningens

Plusgiro 63 42 27-3.

 

Avslutningsvis vill jag tacka styrelsen och alla medlemmar för ett mycket positivt verksamhetsår.

 

 

Kent Danielsson

Ordförande MKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  f e b r u a r i    j e s u s  c h r i s t  s u p e r s t a r

Ola Salo gör huvudrollen i musikalen av Lloyd Webber. Salo står även för en nyöversättning till svenska. Jesus Christ Superstar blev en dundersuccé när den kom 1971. Handlingen skildrar de sista sju dagarna i Jesus liv, från intåget i Jerusalem till korsfästelsen. Det finns endast 30 biljetter på mittparkett rad 8-10, så först till kvarn…

Plats: Malmö Opera

Tid: 2009-02-06 kl 19.00

Kostnad: 395: -/person inklusive adm. kostnader och försändelse

Anmälan: senast 2009-01-29 till Marianne Brodin tfn 040-94 59 55, säkrast kl 09.00-10.00

Övrigt: OBS endast medlemmar! Bindande anmälan

 

1 2   f e b r u a r i    b o k a f t o n

Tredje året på rad arrangeras en bokaftonskväll under trevlig samvaro. Eva Lassen, bokhandlare i 48 år och bokpratare presenterar böcker och författare, gamla som nya, och ger dessutom tips inför årets bokrea.

 

Plats: Pauliskolan, Zablockisalen, Löjtnantsgatan ingång C1 (nästan längst ner mot Kungsgatan)

Tid: 2009-02-12 kl 18.30- ca 21.00

Kostnad: 75: -/person som betalas på plats

Anmälan: senast 2009-02-05 till Marianne Brodin tfn 040-94 59 55, mariannebrodin@gmail.com

Övrigt: Fika och förfriskningar serveras. Vid ett ekonomiskt överskott köper vi böcker som vi lottar ut under kvällen

 

3 – 5  m a r s  v i n s t u t l ä m n i n g  i  å r e t s  k o n s t l o t t e r i

Visning av högvinster och utlämning av lågvinster i årets konstlotteri

Plats: Malmö Rådhushall, ingång Kyrkogatan 2

Tid: 2009-03-03 – 2009-03-05 kl 17.00 – 18.00

 

Utlämning av högvinster

Plats: Malmö Rådhushall, ingång Kyrkogatan 2

Tid: 2009-03-05 kl. 19.30

 

Övrigt: Vinsterna lämnas ut mot överlämnande av undertecknat vinstbevis. Se fullständig information på ditt vinstbevis. Dragning i 2008 års konstlotteri skedde 081201 under överseende av ordinarie revisor samt revisorsuppleant. Vinstbevis skickades därefter ut till respektive vinnare.

 

 

 

 


K A L L E L S E !

 

Konstföreningens medlemmar kallas härmed till ordinarie

ÅRSMÖTE

torsdagen den 5 mars 2009 kl. 18.30

Malmö Rådhushall, ingång Kyrkogatan 2

Dagordning

-       enligt föreningens stadgar

-       årsmöteshandlingar delas ut innan mötet

 

 

 

 


2 1  m a r s    e n  d a g  i  k ö p e n h a m n

Bussen kör över Öresundsbron direkt till Operahuset i Köpenhamn där vi får en guidad visning. Operahuset, invigdes januari 2005 och är ritat av samma arkitekt som utformade Stadsbiblioteket i Malmö, Henning Larsen. Och det syns nästan. Den sida som vetter mot hamnen består till stora delar av glas och utsikten är fantastisk.

 

Efter vårt besök på Operan intar vi en traditionell dansk ”frukost” på ”Det Lille Apotek”. Därefter besöker vi Galleri Edition Copenhagen med sin unika stentrycksverkstad, en av de få i Europa.

 

Verkstadens historia

Den originallitografiska verkstaden, tidigare UM grafik, grundades 1959 av Carl Gustav Urwald. Idag är verkstaden grundstenen till det som senare blev Edition Copenhagen, en av de ledande utgivarna av originalgrafik i Europa. I verkstaden arbetar man med originallitografi, i nära samarbete med konstnärerna, utifrån samma tekniska principer som uppfanns 1776 av Alois Senefelder. 

 

Konstnärerna arbetar på en 150 miljoner år gammal litografisk sten av kalkkisel, typisk från Solenhofen i södra Tyskland. Man trycker på handgjort papper från den mer än 500 år gamla pappersfabriken Arches i Frankrike. Cheflitograf Rasmus Urwald och hans team guidar konstnärerna genom den litografiska processen och tillsammans trycker de ut originallitografier i en kvalitet som fått uppmärksamhet långt utanför Danmarks gränser.

Du får möjlighet att göra fördelaktiga inköp av litografier av Danmarks mest kända konstnärer.

Se deras hemsida: www.museumshop.dk  

 

Plats: P-platsen bakom Malmö Opera, Thells Buss

Tid: Avresa 2009-03-21 kl 08.00, återkomst cirka kl 17.00

Kostnad: 545: -/person (pris för icke medlem är 595: - ). På grund av begränsat antal, 30 deltagare, gäller regeln först till kvarn. Anmälda som inte kom med på senaste resan kommer att prioriteras

Anmälan: senast 2009-02-20 till kent.danielsson@mkkonst.se eller tfn 070-713 16 85. Vid anmälan ska namn, telefon och medlemsnummer uppges

Övrigt: I resans pris 545: - ingår resa i modern turistbuss inkl broavgift, guidad visning på Operahuset, Dansk ”frukost” exkl. måltidsdryck inkl kaffe, guidad visning på Galleri Edition Copenhagen. Medger tiden gör vi ett kortare stopp för personliga inköp. Önskemål om specialkost meddelar du i samband med din anmälan. Efter bekräftelse om deltagande skall din betalning vara oss tillhanda senast 2009-03-02

1 8  a p r i l    k o n s t r u n d a n

Vi upprepar fjolårets succé när vi med buss besökte många intressanta konstnärer i deras gallerier!

I år åker vi till de centrala delarna av Skåne.

 

Plats: P-platsen bakom Malmö Opera

Tid: 2008-04-18 kl 08.00, återkomst cirka kl 17.00

Kostnad: medlem 340: - (icke medlem 370: -)

Anmälan: senast 2008-02-15 till Kenzy Eriksson tfn 046-25 42 61 eller

Marianne Rietz tfn 040-91 36 35, 070-65 03 151

Övrigt: i priset ingår buss, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3  m a j  – g i c l é e,  v a  é  d e ?

Vi åker i gemensam buss till konstnärsparet Katarina och Ronny Hård i Staffanstorp som tar emot oss i sin ateljé och ger oss fördjupade kunskaper i den nya och nu erkända konstarten Giclée. Metoden föddes i Frankrike och USA med en blandning av den gamla traditionella inkjet-metoden och den senaste digitaltekniken för begränsade original serier. Giclée-metoden möjliggör för konstnärer att erbjuda sina konstverk i små upplagor med kvalitet på trycken. Idag är Giclée fine art ett vedertaget kvalitetsbegrepp över hela världen. De flesta museer och gallerier världen över utnyttjar nu Giclée Fine Art för framställning av flera original. När hjärnan fått sitt samlas vi i trädgården för att under trevliga former låta gommen och magen få sina upplevelser, lite ost vin till Boliviansk folkmusik. 

Plats: P-platsen bakom Malmö Opera, Thells Buss

Tid: Avresa 2009-05-13 kl 18.00, återkomst cirka kl 22.00

Kostnad: På grund av begränsat antal, 30 deltagare, gäller regeln först till kvarn

160: -/person (medföljande icke medlem betalar 185: -)

Anmälan: senast 2009-04-29 till kent.danielsson@mkkonst.se eller tfn 070-713 16 85. Vid anmälan ska namn, telefon och medlemsnummer uppges

Övrigt: Efter bekräftelse om deltagande skall din betalning vara oss tillhanda senast 2009-03-02. I resans pris ingår gemensam buss, visning av teknik och framställning, ost och vin

 

 

v i n n a r e  i k v a r t a l s - l o t t e r i e t   2 0 0 8

 

Medlemsnummer

3

22

81

225

252

381

475

485

540

565

589

659

810

841

850

1072

1192

1357

1434

1475

 

 

ö v r i g  m e d l e m s i n f o r m a t i o n

 

Valberedningen har ordet… nu börjar valberedningen intensifiera arbetet inför årsmötet. Är du intresserad av styrelsearbete är du välkommen höra av dig till någon av oss - om du inte själv är intresserad vet du kanske någon annan som är det. Vår intention är att styrelseledamöterna representerar så många arbetsplatser inom Malmös stad, som möjligt. Hör gärna av dig till någon i valberedningen om du har frågor eller synpunkter. Styrelsen behöver personer med olika kompetenser!

 

Vi vill bli fler… därför har vi bestämt att du som värvar tre medlemmar under året 2009 får en överraskning värd ca 250 kronor. Du som värvar måste skicka in namnen på dina värvningar till: Malmö kommunanställdas Konstförening,

205 80 Malmö eller via e-post till: aino.lindell@malmo.se

När tre personer betalt in sina avgifter kontaktar vi dig! Du som värvat tre medlemmar under 2008 är välkommen att hämta din belöning i Rådhuset,

i samband med vinstutlämningen 2009-03-05.

 

Var med och påverka… vilken typ av aktiviteter vill ni se i höstens program? Kom med idéer och förslag. Välkommen med kommentarer till mkk@malmo.se

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k o n s t l o t t e r i e t s  d r a g n i n g s l i s t a  2008

 

Vinst nr

Medlemsnr

Vinst nr

Medlemsnr

Vinst nr

 

Medlemsnr

Vinst nr

Medlemsnr

1

868

44

514

87

269

130

391

2

19

45

1071

88

100

131

1449

3

313

46

1367

89

526

132

922

4

251

47

145

90

965

133

376

5

1245

48

711

91

634

134

361

6

1211

49

85

92

856

135

163

7

621

50

310

93

1249

136

760

8

394

51

651

94

988

137

964

9

977

52

1297

95

1357

138

475

10

799

53

626

96

153

139

862

11

1496

54

1239

97

243

140

195

12

68

55

517

98

351

141

276

13

291

56

20

99

505

142

39

14

979

57

101

100

283

143

618

15

698

58

92

101

996

144

1101

16

582

59

1080

102

627

145

1167

17

238

60

648

103

579

146

1442

18

1451

61

1145

104

845

147

229

19

1410

62

1475

105

112

148

918

20

1238

63

1308

106

1261

149

590

21

474

64

957

107

993

150

257

22

908

65

1111

108

1248

151

1050

23

558

66

75

109

375

152

454

24

1161

67

16

110

1085

153

1047

25

1332

68

1200

111

1025

154

1401

26

322

69

1023

112

597

155

1349

27

1204

70

1192

113

396

156

740

28

1157

71

217

114

1189

157

259

29

316

72

139

115

1476

158

576

30

244

73

1343

116

839

159

783

31

849

74

987

117

676

160

1188

32

1494

75

266

118

556

161

841

33

466

76

236

119

985

162

32

34

99

77

949

120

1143

163

366

35

325

78

180

121

1424

164

759

36

1048

79

892

122

874

165

189

37

710

80

746

123

781

166

317

38

48

81

184

124

609

167

8

39

18

82

1490

125

299

168

1203

40

1206

83

264

126

1338

169

13

41

417

84

748

127

151

170

360

42

137

85

607

128

1382

171

371

43

61

86

111

129

578

172

1416


 

.

                                            

 

o  r  g  a  n  i  s  a  t  i  o  n

 

Malmö Kommunanställdas Konstförening

Adress: Malmö Kommunanställdas Konstförening 205 80 Malmö

Hemsida: www.mkkonst.se
E-postadress:
mkk@malmo.se

Medlemsavgift: 240: -/person och år

Plusgiro: 63 42 27-3


Medlemsförmåner: delta i kvartalslotteri och det stora årliga konstlotteriet (varje år lottas konst ut till ett värde
av cirka 190 000:- !), delta i anordnade aktiviteter till subventionerat pris, rabatterat pris på konst samt inramning, (SVART & WITT AB 15 % på inramning mot uppvisande av medlemskort, Lime Grafik & Edition AB lämnar rabatt efter överenskommelse, ring för besked 040-18 89 08, GALLERI RÖNNQUIST & RÖNNQUIST lämnar 10 % vid inköp av konst. MKK ämnar framöver att upphandla fler rabatter), få en egen mkkonst.se mailadress samt inte minst möjlighet att träffa ”likasinnade” konstintresserade!


Ordförande: Kent Danielsson

Vice ordförande: Aino Lindell

Kassör: Börje Jönsson

Sekreterare: Kenzy Eriksson

Ledamöter: Fredrik Fredriksson, Elisabeth Åhlin, Marianne Brodin, Ingrid Ahlqvist, Marianne Rietz,   

                     Birgitta Wanglén, Thomas Hansson

Revisorer: Lennart Håkansson, Anette Holmberg

Revisorsuppleanter: Stig Nilsson, Gunilla Nilsson

Valberedning: Elisabeth Gran, Ingrid Pålsson, Gunilla Nilsson, Stig Nilsson

 

 

 
 


Malmö Kommunanställdas Konstförening är medlem i   

 

 

 

 

 

Malmö Kommunanställdas Konstförening har nu en hemsida!

 

www.mkkonst.se

 

 

 

 

 

 

 

Vårprogram 2009 publiceras med förbehåll för feltryck