MKK-2.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HÖSTPROGRAM

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordföranden har ordet

 

Efter sommar kommer höst!

I vårens program 2010 har det erbjudits många aktiviteter av skiftande karaktär. Vi har besökt Märta

Måås-Fjetterström och Pelle Wadströmer i februari, Jukka Vänttinen i mars. Den mest efterlängtade och välbesökta aktiviteten under våren är alltid ÅRSMÖTET och utlämningen av låg- och högvinster. Årets vinnare i 2009-års medlemslotteri fick i år dela på vinster för ett totalt värde på 150 000 kr. Årets konstrundor till Österlen och NV Skåne var som vanligt fulltecknade och uppskattade. Besöket i Köpenhamn och Operan blev inte riktigt som planerat på grund av ”askan” från vulkanen på Island. Vår värd som skulle ta emot oss på Copenhagen Edition satt fast på flygplatsen i London. Men efter ett antal akuta kontakter var vi välkomna till Davids samling, en sevärdhet som verkligen uppskattades. Vårens aktiviteter avslutades med ett besök på söderslätt hos Christian von Sydow och Axel Ebbes konsthall. En lärorik och uppskattad dag.

 

Våren har varit som vanligt, fler medlemmar har anmält sitt intresse till aktiviteterna än de antal platser som kunnat erbjudas. Det är glädjande att vi i MKK har ett så starkt varumärke. Men man får inget gratis här i världen. Hur starkt vårt varumärke tycks vara i dagsläget måste det vårdas om det långsiktigt ska förbli starkt och attraktivt. Det gör vi nog bäst genom att inte slå oss till ro utan i alla delar jobba för en fortlöpande utveckling med breddat aktivitetsutbud, vilja att förnya och förbättra och värva fler medlemmar. För att få nya impulser och få tips för ett utökat aktivitetsutbud sändes en enkät till alla medlemmar tillsammans med vårens program. Svarsfrekvensen låg men gav ändå förslag på förnyelse inför framtiden. I kvartalslotteriet har vi haft en dragning, kanske är det din tur vid kommande dragning. Ett antal medlemmar har under våren premierats för att de värvat nya medlemmar. 

 

När du håller detta program i din hand står sommaren för dörren. Den tid på året då föreningen inte erbjuder några aktiviteter. Du får själv planera och genomföra dina sommaräventyr tillsammans med familj och vänner. Men glöm inte att det kommer en höst med många spännande och intressanta aktiviteter. Det är som vanligt, först till kvarn som gäller för många aktiviteter. Ta därför del av programutbudet direkt och säkra din plats genom att anmäla dig direkt till de aktiviteter som du tycker verkar intressanta. 

 

Malmö Kommunanställdas Konstförening är den i särklass största personalklubben - alla kategorier –

som rekryterar medlemmar från Malmö stads förvaltningar, kommunala bolag och Region Skåne med arbetsplasten inom Malmö stad.

 

Man skall vara medlem i Malmö Kommunanställdas Konstförening för där erbjuds man att i social samvaro, under trevliga former, entré till konstens och kulturens värld. Och du deltar med ditt medlemsnummer i föreningens konstlotterier.

 

Medlemsantalet fortsätter att öka, men vi kan bli fler. Om du hjälper till att värva tre nya medlemmar får du, som tack för hjälpen, en liten present. Prata med dina arbetskollegor, visa programmet och unna även de ett medlemskap i Malmö Kommunanställdas Konstförening.

 

Medlemsavgiften är 240: - per år och man blir medlem genom att sätta in pengarna på föreningens

Plusgiro 63 42 27-3.

 

Jag vill tacka er alla för ert deltagande i vårens aktiviteter och kollegorna i styrelsen för ett bra genomfört program och hoppas på ett återseende i höst.

 

 

Kent Danielsson

Kent Danielsson

Ordförande MKK

 

 

 

 

 

1 8  s e p t e m b e r  –  c i s t e r n e r n e  o c h  d a v i d s  s a m l i n g

Vi åker över bron och börjar dagen med att besöka ”Cisternerne Muséet for Moderne glaskunst” som ryms i tre vattencisterner som anlades i spåren av koleraepidemin 1853 för att kunna leverera friskt vatten till Köpenhamnarna. De täcktes över 1889 och tömdes på vatten ca 100 år senare 1996 inrättades och invigdes Cisternerne Muséet for Moderne glaskunst”. Här presenteras nu en grundläggande samling verk  bestående av över 40 olika verk i glas av mycket kända konstnärer. Samspelet mellan konst, museets rum och artificiella ljus ger en unik upplevelse för besökaren.

"FLOW GLOW"  är en pågående utställning av nya verk i glas av begåvade svenska glaskonstnären

Göran Warf, som sedan 1964 har förknippats med Kosta Boda. Göran Warf, tillhör den exklusiva grupp svenska konstnärer som har uppnått internationell berömmelse. Sedan mitten av 1960 har han tagit rollen som innovatör inom svensk glaskonst. Göran Warf har en mängd internationella utställningar bakom sig och har fått flera utmärkelser.vBesöket här kräver bra skor och ytterplagg.

 

Lunchen, ”en dansk frukost” intar vi med god aptit i de underbara kvarteren vid Frederiksberg Slot. Mitt i en oas av sevärdheter finner man Hansens Gamle Familiehave. Huvudbyggnaden i trädgården som är från ca 1623 beboddes av anställda på slottet.  1850 fick en kunglig materialkusk M. Hansen av Kung Frederik d. 7:e, en kunglig tillåtelse att, "till allmänhetens glädje" sälja kaffe och tevatten samt mjölk och grädde över halvdörren, och härmed var Danmarks äldsta familiehave skapad. Efter ett par år gavs tillåtelse till att sälja bayerskt öl. Stark sprit som snaps och cognac fick inte säljas, men fick gärna intas, om man själv hade spriten med sig och betalade en avgift.

 

Efter lunch  besöker vi  David Samling. Här får vi en guidad visning av museet som består av efterlämnade konstsamlingar till eftervärlden av Högsta domstolens advokat CL David, i huset som han bodde i fram till sin död. Museet drivs nu av en privat stiftelse, C.L. David Foundation och Collection. Efter Davids död 1960 har museet  utvidgats betydligt för att rymma många nya konst förvärv. Samlingen av äldre europeisk konst och hantverk har slutförts, men först och främst har samlingen av islamisk konst utökats till den grad att den i dag är museets viktigaste.

 

Övrigt: I resan pris ingår färd i modern turistbuss, lunch exkl. måltidsdryck, entréer och en guidad visning. Läs även MKK:s särskilda villkor för aktiviteter.

Antal deltagare: 28 personer.  

Anmälan: Senast 2010-08-23 till kent.danielsson@bolina.hsb.se eller Kenzy Eriksson

tfn 046-25 42 61, 0732-42 07 08. Uppge namn, medlemsnummer, telefonnummer samt behov av specialkost.

Kostnad: 660: - för medlem och 695: - för medföljande icke medlem.

Bekräftelse: Snarast efter sista anmälningsdag får anmälda medlemmar bekräftelse med aktuell information om resan och sista betalningsdag.

Avresa: 2010-09-18 kl 10.00, P-platsen bakom Malmö Opera, Thells Buss.

Återkomst: 2010-09-18 ca Kl 18.00

 

 

 

Vi vill bli fler medlemmar!

Värvar du tre nya medlemmar får du en present värd ca 200 kronor.

För att du skall kunna få din present måste du skicka in namnen på de nya medlemmarna du värvat till aino.lindell@malmo.se eller till:

Malmö Kommunanställdas Konstförening, 205 80 MALMÖ.

 

När personerna du värvat betalt sin medlemsavgift kontaktar vi dig.

Lycka till!

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 5 – 2 6 s e p t e m b e r  –  s a m l i n g s u t s t ä l l n i n g, r å d h u s h a l  l e n

 

Traditionsenligt har föreningen sin samlingsutställning på Rådhushallen i Malmö, under ”GalleriNatta”, med 23 skånska konstnärer som visar målningar i olika tekniker, glas, keramik och brons.

Med anledning av Grafiska sällskapets 100-års jubileum kommer årets utställning att ha en grafisk dominans. Samlingsutställningen är en av de största och återkommande samlingsutställningarna i Skåne och har alltid varit mycket uppskattad och välbesökt av föreningens medlemmar och allmänheten. 

 

Utställande konstnärer 

Bente Brosböl Hansen

Juan Cano

Bo Cronqvist

Ulf Eklund

Lars Ferm

Theresa Holmberg

Ronnie Holmberg

Jonas Högström

Adrian Johansson

Hans Johnfors

Lars Karlmark

Eva Larsson

Lage Löfdahl

Lennart Nissmark

Margaretha Olsson

Signe Persson Melin

Peter Sternäng

Dick Thellmark

Johan Thunell

Hans Verduijn

Christian von Sydow

Jukka Vänttinen

Martin Zirnsack

 

 

Plats: Malmö Rådhushall, ingång Kyrkogatan 2

Kostnad: Fri entré

Öppettider: lördag 25 september Kl 12.00–24.00, söndag 26 september Kl 11.00–16.00. Vernissage med konstnärerna närvarande lördag 25 september kl. 12.00–14.00.

 

Som medlem kan du under utställningsdagarna, genom ditt medlemskap i konstföreningen, köpa utställd konst till förmånliga priser. Det kommer även finnas ett konstlotteri med förstklassiga vinster.

 

                   Det är ”GalleriNatta” i Malmö med många öppna gallerier!

 

 

9  o k t o b e r  –  e l d o l u f t  o c h  h i s h u l t s  k o n s t h a l l

 

Vi åker till glashyttan Eldoluft i Båstad där vi möts av mästaren Richard Rackman. Efter kaffet berättar och visar Richard hur en riktig mästare hanterar glas i nästan flytande form.  Richard är representerad med sitt glas såväl inom som utanför landet ex Nationalmuseum, Stockholm, Röhsskamuseet, Göteborg, Statens Konstråd, Jan van Togt museum, Holland, Region Skåne, Kunstindustri Museum, Trondheim, Norges Kunstindustri Museum, Smålands Museum, Växjö, Kanazawa International Exhibition, Japan 5:e Triennal för Glasskulptur i Belgien & Luxemburg, Vetenskapsakademins Polarforsknings Arktis expedition samt hos privata och offentliga kunder.

 

Vi åker sedan till Hishults Konsthall där vi börjar vårt besök med att äta lunch på konsthallens gästgivaregård. Till kaffet efter maten serveras lite fakta om Hishults Konsthall.

 

Efter lunch går vi en guidad visning och får en inblick i den ”nya” värld som skapats av Kjell Åke Gustafsson. Kjell Åke berättar:

Nu har äntligen den för mig viktiga tillbyggnaden ”Orangeriet” blivit av. Flera har tröttnat under mognadstiden, men det har också funnits många som har förstått min känslomässiga tveksamhet och försiktigt visat sin entusiasm. Heikki har lyssnat, ritat, ändrat, förklarat och försökt att få ihop sina moduler. De som åstadkommit de nya tillbyggnaderna är den trogna skara som alltid funnits till hands när det har skett förändringar. Denna gång har nya duktiga entreprenörer tillkommit. Min far, Sten Hugo, uttryckte sig under sin sista tid i våras att han ville att utvecklingen ej skulle stanna av. Jag tror att han skulle känt sig stolt. Glädje, förnuft, envishet och entusiasm har förenats. Nu när de nya utrymmena står färdiga så känns det väldigt rätt att projektet fick tid att mogna ordentligt. Vi har fått fantastiska rum, både ute och inne och en ny upplevelse i kontakten med parken som även har vunnit på att bli kringbyggd. Detta ger vår verksamhet förstärkta möjligheter och besökarna en unik helhetsupplevelse. Konsthallen har passerat en milstolpe. Jag vågar påstå att det här blev väldigt bra

Vid vårt besök pågår en separat utställning av konstnären Niklas Anderberg som visar fragment av ryska ikoner, persiska miniatyrer eller gotiskt måleri med intryck från kubismen.

Utomhus finns en Japansk/Zen-trädgård, skapad av konstnären Björn Wessman och arkitekterna Björn Sjunnesson och Ulla Kastrup. Utöver detta finns alltid skulpturer utomhus (antalet varierar beroende på säsong). Det finns också ett separat Grafikgallerie i parken som är öppet när vädret tillåter eller när någon framför intresse för att besöka galleriet.

 

Övrigt: I resan pris ingår färd i modern turistbuss, förmiddagskaffe, lunch och guidade visningar. Läs även MKK:s särskilda villkor för aktiviteter.

Antal deltagare: 28 personer.  

Anmälan: Senast 2010-09-04 till kent.danielsson@bolina.hsb.se eller Annika Jarvi tfn 040-22 22 32 eller tfn 0732-43 23 11. Uppge namn, medlemsnummer, telefonnummer samt behov av specialkost.

Kostnad: 575: - för medlem och 625: - för medföljande icke medlem

Bekräftelse: Snarast efter sista anmälningsdag får anmälda medlemmar en bekräftelse med aktuell information om resan och sista betalningsdag.

Avresa: 2010-10-09 Kl 08.00 P-platsen bakom Malmö Opera, Thells Buss

Återkomst: 2010-10-09 ca Kl 18.00

 

 

 

1 3  o k t o b e r  –  s k u l p t u r e n

 

Har du någon gång sett ett offentligt konstverk och undrat vem som gjort det? Eller har du funderat på vem eller vad det föreställer? I så fall kan vi rekommendera den här turen, en stillsam promenad på en och en halv timma i det centrala Malmö bland stadens offentliga (och ibland monumentala) konstverk. Jacques Schultze berättar om vem som har skapat verket, när det kom upp och varför, vem eller vad det föreställer och andra underhållande anekdoter kring skapelsen.

 

Denna tur kan varmt rekommenderas till alla som gillar konst, men även till de som uppskattar en god historia. Turen tar ungefär en och en halv timma.

Övrigt: I priset ingår guidad tur med Jacques Schultze; en promenad på cirka 1 kilometer följer.

Antal deltagare: 25 personer

Anmälan: Senast 2010-09-12 till thomas.hansson@mkkonst.se eller kenzye@gmail.com,

Tfn 046-25 42 61. Uppge namn, medlemsnummer, telefonnummer.

Kostnad: 100: - för medlem och 120: - för medföljande icke medlem

Bekräftelse: Snarast efter sista anmälningsdag får anmälda medlemmar bekräftelse med aktuell information och sista betalningsdag.

Egen transport: Vi träffas kl. 17.00 vid Ryttarstatyn vid Stortorget i Malmö. Turen avslutas även här efter en och en halv timme.

 

 

 

Besök

www.mkkonst.se

för senaste nytt kring våra aktiviteter etc.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3        n o v e m b e r  –  j u a n  c a n o

 

Juan Cano, Född 1954 i Montevideo, Uruguay bor och arbetar sedan många år i Malmö. Hans konst har visats både i Sverige och i ett flertal andra länder såsom Japan, Italien, Danmark och Mexiko.

 

Såhär entusiastiskt recenserades han av Jean Bolinder i Skånska Dagbladet när han ställde ut i Borgeby: ”Han är ett geni och låt oss för en gång skull fatta att vi har fått hit ett geni till vår präktiga provins, länge så präglad av Skånska målarskolans duktighet och medelmåttighet!

Hans konst speglar vår djupaste kulturhistoria som flyter där, berövad allt liv. Eller kanske handlar det om vår förmåga till empati. Vad är det nu för drunknad svartskalle som glor dumt på oss ur en blodig flod? Vad du gjort mot den minste av bröder! Vad angår dig människors vånda och nöd långt bort? Hur behandlar vi våra invandrare? Vi kan hamna i den evigt brinnande sjön för detta!

Vi besöker honom i ateljén där han berättar om sin konst och teknik och låter oss prova på.

 

Övrigt: I priset ingår visning och prova på samt lättare mingel under kvällen.

Antal deltagare: 20 personer.  

Anmälan: Senast 2010-09-01 till kent.danielsson@bolina.hsb.se eller Fredrik Fredriksson

tfn 040-23 73 84 eller tfn 070-527 73 84. Uppge namn, medlemsnummer, telefonnummer.

Kostnad: 145: - för medlem och 195: - för medföljande icke medlem

Bekräftelse: Snarast efter sista anmälningsdag får anmälda medlemmar bekräftelse med aktuell information och sista betalningsdag.

Egen transport: KKV Grafik Malmö, Västmanlandsgatan 3, plan 5, Malmö.

 

 

 

1 8  n o v e m b e r  –   h a n s  j o h n f o r s  o c h  o t t s j ö k o c k e n

 

Vi besöker först grafikern Hans Johnfors vid Marvinsholm utanför Ystad. Där får vi en inblick i den grafiska tekniken - från idé till färdigt tryck. Hans Johnfors är en av de grafiker som medverkar i vår höstutställning.

 

Efter besöket hos Hans Johnfors åker vi vidare till Ottsjökockens Lönnkrog, som ligger i Skårby inte långt från Marvinsholm. Kocken tar emot oss i dörren och bjuder på en annorlunda matupplevelse. Det blir en underhållning för både mage och huvud, där vi sitter i det stora och ombyggda stallet på gården Killeröd. Det öppna köket är mitt i rummet. Ottsjökocken har bl.a. kallats ”Sveriges roligaste kock, böngroddarnas Billy Graham och estradör i sunda kostvanor”.

 

Övrigt: I resans pris ingår färd i modern turistbuss, kaffe hos Hans Johnfors och middag med ett glas vin på Lönnkrogen. Se även MKK:s särskilda villkor för aktiviteter.

Antal deltagare: max 30 personer

Anmälan: Senast den 15 oktober till kaynilsson@yahoo.se tfn 046-25 59 23 eller hans.liiksaar@malmo.se.

Kostnad: 540 kr för medlem och 590 kr för medföljande icke medlem.

Bekräftelse: Snarast efter anmälningstidens utgång med uppgift om sista betalningsdag.

Avresa: Torsdagen den 18 november kl 16.45. från P-platsen bakom Malmö Opera, Thell buss.

Återkomst: Senast 23.00.

 

 

 

 


Malmö Kommunanställdas Konstförening är medlem i   

 

 

 

 

3  0  n o v e m b e r  –  i n g v a r   s t r a n d h s   b l o m s t e r s k o l a

 

Vill du få tips att göra egna blomsterarrangemang till jul? Följ med på en kvällskurs till Ingvar Strandhs Blomsterskola den 30 november kl. 18.30–21.30.

 

Övrigt: I avgiften ingår undervisning, allt material samt kvällsfika.

Antal deltagare: max 30 personer

Anmälan: Senast den 31 oktober till birgitta.wanglen@malmo.se tfn 0705-65 51 03 eller aino.lindell@malmo.se tfn 0709-34 20 45

Kostnad: 450 kr för medlem (OBS arrangemanget är endast för medlemmar).

Bekräftelse: Snarast efter anmälningstidens utgång med uppgift om sista betalningsdag.

Egen transport: du tar dig själv till Ingvar Strandhs Blomsterskola, Kristinebergsv. 54 i Oxie.

 

________________________________________________________________

 

Malmö Kommunanställdas Konstförening

 

Adress: Malmö Kommunanställdas Konstförening 205 80 Malmö

Hemsida: www.mkkonst.se
E-post:
mkk@mkkonst.se

Medlemsavgift: 240: -/person och år

Plusgiro: 63 42 27-3

 

Ordförande: Kent Danielsson

Vice ordförande: Kay Nilsson

Sekreterare: Kenzy Eriksson

Vice sekreterare: Elisabeth Löwdahl

Kassör: Aino Lindell

Lagerförvaltare/vinster: Fredrik Fredriksson, Annika Jarvi.

Layout, tryckning och hemsida: Thomas Hansson, Kenzy Eriksson

Marknadsföring/medlemsrekrytering: Aino Lindell, Thomas Hansson, Fredrik Fredriksson, Ingrid Ahlqvist.

Registeransvarig: Aino Lindell och Birgitta Wanglén

Lokalansvarig: Birgitta Wanglén

Utställningsansvarig: Kent Danielsson, Hans Liiksaar

Lagerförvaltare/vinster: Fredrik Fredriksson och Annika Jarvi Revisorer: Lennart Håkansson, Anette Holmberg

Revisorsuppleanter: Stig Nilsson, Gunilla Nilsson

Valberedning: Elisabeth Gran, Ingrid Pålsson, Gunilla Nilsson, Stig Nilsson

Arbetsutskott: Kent Danielsson ordförande, Kay Nilsson vice ordförande, Aino Lindel kassör, Kenzy Eriksson sekreterare

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som medlem i MKK får du…

-          delta i kvartalslotteri och det stora årliga konstlotteriet (varje år lottas konst ut till ett värde av cirka 150 000:- !)

-          delta i anordnade aktiviteter till subventionerat pris

-          rabatterat pris på konst samt inramning, (SVART & WITT AB 15 % på inramning mot uppvisande av medlemskort, Lime Grafik & Edition AB lämnar rabatt efter överenskommelse, ring för besked 040-18 89 08, GALLERI RÖNNQUIST & RÖNNQUIST lämnar 10 % vid inköp av konst)

-          vid MKK:s årliga samlingsutställning ges 10 % rabatt vid köp enligt pris i utställningskatalog.

-          MKK erbjuder också dig som medlem en mkkonst.se-e-postadress

 

s ä r s k i l d a   v i l l k o r   f ö r   a k t i v i t e t e r

 

Anmälan

För att anmäla sig till en aktivitet krävs att medlemsavgiften för verksamhetsåret skall vara betald.

 

Närstående kan anmälas till aktivitet som medföljande. För närstående tillkommer ett tillägg för administrationskostnad på aktivitetens pris med 50 – 75 SEK.

 

I samband med anmälan bekräftas direkt om där finns önskat antal platser.

 

Snarast efter sista anmälningsdag i programmet får deltagarna en bekräftelse med aktuell information.  Medlemmen ansvarar för betalning och information till medföljande. 

 

Försäkring

Föreningen har ingen försäkring som täcker kostnader för deltagare i händelse av stöld, sjukdom, olycksfall eller kostnader vid avbokning. Deltagare bör därför ha eget försäkringsskydd via egen

 hem- och/eller fritidsförsäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilket skydd du har.

 

Vid resor utanför Sverige ta med europeiska försäkringskortet, pass och/eller annan godkänd

Eu-legitimation.

 

Betalning

För aktiviteter understigande 1 000 SEK per person betalas ingen anmälningsavgift.

 

Deltagaravgiften skall vara betald senast 20 dagar före för aktiviteten om inget annat anges i

programmet.  

 

Vid avbokning senare än tio dagar före aktiviteten återbetalas ingen del av deltagaravgiften.

Undantag kan göras om där inte finns en upprättad kölista till aktiviteten.

 

För aktiviteter överstigande 1 000 SEK per person betalas en anmälningsavgift i samband med

anmälan på 300 SEK per person om inget annat anges i programmet.

 

Deltagaravgiften skall vara betald senast 20 dagar före för aktiviteten om inget annat anges i

programmet.  

 

För bokning till aktivitet senare än sista betalningsdag för aktiviteten skall hela beloppet för aktiviteten betalas omgående i samband med bokningen.

 

Avbeställningskostnader per deltagare

Mer än 20 dagar före sista anmälningsdag                           0 SEK

19 -10 dagar före aktiviteten                                               150 SEK

 9 -  5 dagar före aktiviteten                                                50 % av aktivitetens kostnad

 4 -  0 dagar före aktiviteten                                                100 % av aktivitetens kostnad    

 

MKK förbehåller sig rätten att ställa in aktivitet vid för få anmälda deltagare. Inställd aktivitet meddelas senast en vecka efter anmälningstidens utgång.  

 

Ändring av pris

För kostnadsökningar som beror på ändring av transportkostnader, skatter, tullar, tjänster, växelkurser eller avgifter som ingår i resan och som inte kunnat förutses när programmet trycktes har föreningen rätt att sänka eller höja angivet pris i programmet med motsvarande belopp. Höjning av priset får endast motsvara faktisk höjning och skall aviseras i bekräftelsen före deltagandet i aktiviteten.  På begäran skall höjningen kunna styrkas.

 

Programmet publiceras med förbehåll för feltryck och kursändringar -/+.