Medlemslotteri

Medlemslotteri

Medlemslotteri på registrerat medlemskap (medlemsnummer) genomförs minst en gång under verksamhetsåret på tid och sätt som styrelsen beslutar.

 

Inköp av vinster och totalt vinstvärde fastställs av styrelsen med hänsyn till föreningens ekonomi.

 

Styrelsen eller av styrelsen utsedd inköpsgrupp svarar för inköp av vinster (Konstverk) med hänsyn till antalet registrerade medlemmar.

 

Styrelsen eller av styrelsen utsedda lotteriansvariga upprättar vinstförteckning över vinster med en vinst per var 4:e medlem. Av antalet vinster skall antal högvinster vara 1/3 av det totala antalet vinster i lotteriet.


Vinstförteckningen justeras av revisorerna före lottdragningen.

 

Vinstlista

Gällande 2014 hittar du till höger, under information


Deltagare i medlemslotteriet är de medlemmar som har betalt årets medlemsavgift före november månads utgång.

 

Efter dragningen som skall ske före december månads utgång upprättas vinstlista av styrelsen och vinstbevis med information om vinstutlämning sänds till vinnarna.

 

Ej hämtade vinster

Kontakta Aino Lindell 070-9342045 för mer information.
Information

Vinstlista för 2014 finner du här


Vinstlista för 2013 finner du här