Medlem

Vill du bli medlem?

Betala in medlemsavgiften 260:- på föreningens plusgiro 63 42 27-3 tillsammans med uppgift om namn, personnummer, adress, telefon samt e-postadress.


Någon vecka efter din inbetalning får du som bekräftelse ditt medlemskort med medlemsnummer och aktuellt program över föreningens aktiviteter.


Ditt medlemsnummer är också ditt lottnummer i det årliga stora konstlotteriet. Medlemsavgiften gäller för kalenderåret.


Vem kan bli medlem?

MKK är en konstförening för dig som är, eller har varit, anställd i Malmö stad, kommunala bolag och Region Skåne med arbetsplats belägen i Malmö samt anförvanter. Övriga kan efter prövning av styrelsen erhålla medlemskap.


Vad får jag som medlem?

Som medlem deltar du i MKK:s populära årliga stora konstlotteriet (varje år lottas konst ut till ett värde av cirka 200 000:- !).

 

Det ges möjlighet att deltaga i föreningens anordnade aktiviteter då till ett subventionerat pris. Vi erbjuder också rabatterat pris på konst samt inramning. Du erbjuds vidare få en alldeles egen mkkonst.se mailadress(förnamn.efternamn@mkkonst.se) samt inte minst möjlighet att träffa ”likasinnade” konstintresserade!

 

Medlemsrabatt ges hos följande företag:

SVART & WITT AB 15% på inramning mot uppvisande av

MKK medlemskort


Matton 15% mot uppvisande av MKK medlemskort

 

Martins color 10% mot uppvisande av MKK medlemskort


MKK samarbetar med Sensus

 

 Information

Kontakta oss gärna om har funderingar eller frågor!