Jurybedömd utställning 2105
GRATTIS TILL VINNARNA I 2015 ÅRS JURYBEDÖMDA UTSTÄLLNING!


Följande personer bjuds in till Hilleröd


Anna Lundqvist

Kerstin Sjöström

Jan-Åke Hagman

 

Publikens röstade fram Henrik Hahne


     __________________________________________________


Juryn är nu klar med sin bedömning. Detta resulterade i att följande konstnärer ställer ut sin verk på Still Kicking Gallery den 5-7/6.


Stort grattis till följande personer:

Anna Lundquist

Jan-Åke Hagman

Kerstin Sjöström

Kurt-Ive Kristoffersson

Carita Jönsson

Johan Agborg

Monica Lindgren

Roger Bauhn

Kajsa Odelid

Anders Dahlbäck

Kerstin Torssell

Helen Emilsson

Elin Carlsson-Omdal

Jenny Fors

Carl-Otto Berggren

Daniel Karlsson

Margareta Tomner

Lilian Togelius

Barbro Posner

Monica A-C Lindhe

Marie Åkerström-Olsson

Janos Back

Henrik Hahne

Ingrid Kristoffersson5 JUNI – JURYBEDÖMD UTSTÄLLNING

Malmö Kommunanställdas konstförening inbjuder härmed

konstutövande medlemmar i föreningen och anställda inom

Malmö stad, kommunala bolag och Region Skåne med

arbetsplats i Malmö till en jurybedömd utställning.


Plats: Still Kicking Gallery i Malmö

Tid: 2015-06-05 kl. 16.00–19.00 (vernissage) samt utställning

2015-06-06--07 kl. 12.00–16.00

Kostnad: Se text nedan

Anmälan: Skicka in foton (10*15 cm) på max fem alster (1 foto per alster) senast den 2015-03-31 till:

Malmö Kommunanställdas Konstförening, 205 80  MALMÖ.

Om du vill ha tillbaka dina insända foton måste du bifoga ett frankerat svarskuvert.

I samband med inlämnandet av dina bilder skall du betala en

anmälningsavgift på 100 kr till MKK (pg 63 42 27-3).

Om du och minst ett verk blir utvalt för utställning betalar du 400 kronor (detta för att bl.a. täcka kostnaderna för försäkring och jurybedömning och lokalhyra). Efter denna inbetalning är anmälan bindande. Blir du utvald att delta i den jurybedömda utställningen skickas ytterligare information hem till dig. Dina alster skall kunna vara till försäljning. Vid en eventuell försäljning utgår till MKK en provision på 20 % av försäljningspriset.

Övrigt: Anmälan dig senast 2015-03-31. Dina alster får inte vara äldre än tre (3) år varav ett inte får vara äldre än från 2014. Det måste vara samma alster som sedan kan lämnas in för jurybedömning.

Utifrån inlämnade foto kommer en jury att välja vilka verk som får lämnas in för jurybedömning.

Blir du utvald att delta i den jurybedömda utställningen skickas ytterligare information hem till dig. Dina alster skall kunna vara till försäljning. Vid en eventuell försäljning utgår till MKK en provision på 20 % av försäljningspriset. Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter.


Ta chansen!

De konstnärer juryn valde 2014 är inbjudna av Hilleröds konstförening, dels till Hilleröds jurybedömda utställning i Fredriksborgs center den 20-22 mars dels till samlings-utställning den 27 mars på Annaborg. Utställningen avslutas den 19 april kl. 16.00.

Jurybedömd utställning 2015