Jurybedömd utställning 2016


Nu är juryns resultat klart och följande konstnärer hänger på utställningen under Malmöfestivalen, Galleri Lohme:


Jan-Åke Hagman, Anna Lundquist, Rose-Marie Qwick Schönherr

Magnus Wijkström, Henrik Hahne, Pelle Kronhamn, Per Österlind,

Kerstin Torssell, Kerstin Sjöström, Monica Larsson, Jessica Rydenius-Varén, Margareta Tomner, Monica Lindhe, Daniel Karlsson

Lilian Togelius, Chrisstine Gaskell-Brown, Inga J. Wisktrand, Victoria Boysen, Barbro Posner

 

Juryns val att ställa ut på Hillerödsdagarna som ”Malmögruppen” gick till Henrik Hane, Per Österlind och Inga J. Wijkström.

 

Nu gäller det att besöka den jurybedömda utställningen under Malmöfestivalen och rösta in den fjärde Konstnären.


MKK gratulerar och tackar alla som lämnat in för bedömning!


          _____________________________________________


Malmö Kommunanställdas konstförening inbjuder härmed konstutövande medlemmar i föreningen och anställda inom Malmö stad, kommunala bolag och Region Skåne med arbetsplats i Malmö till en jurybedömd utställning.


Plats: Galleri Lohme

Tid: I samband med Malmöfestivalen 2016 OBS!

Övrigt: I juryn sitter etablerade konstnärer och gallerister


Jurybedömningen sker i två steg:


Steg 1

Anmälan: Skicka in foton (10*15 cm) på max fem alster (1 foto per alster) senast den 2016-05-31 till: Malmö Kommunanställdas Konstförening, 205 80 MALMÖ.

Om du vill ha tillbaka dina insända foton måste du bifoga ett frankerat svarskuvert.

I samband med inlämnandet av dina bilder skall du betala en anmälningsavgift på 200 kr till MKK (pg 63 42 27-3). Inbetalningen skall vara oss tillhanda senast 2016-05-15.

OBS. Endast du som skickat in foton och betalat senast angiven tid kommer att bedömas i omgång 1


Steg 2

Om minst ett av dina verk blivit bedömda att gå vidare i steg två gäller följande:


Verken skall lämnas in för bedömning i det skick de skall ställas ut. Verken skall vara signerade och förekommande fall vara försedda med upphängningsanordning.


Tid och plats meddelas senare. För att verken skall bli bedömda inbetalas ytterligare 500 kr. Detta för att täcka våra kostnader för bedömning, försäkring, lokalhyra m.m.


I denna omgång beslutar juryn vilka verk som får ställas ut. Juryn kommer att utse den konstnär som skall få ställa ut i vår stora samlingsutställning i Rådhushallen under gallerinatten 2016. Denna person kommer att tillsammans med ytterligare två personer utses att få ställa ut i Hilleröd 2017.


Vi ser din inbetalning som en bindande anmälan.


Du som blir uttagen till steg 2 kommer att erhålla ytterligare information.


Dina alster skall kunna vara till försäljning. Vid en eventuell försäljning utgår till MKK en provision på 30 % av försäljningspriset.


Dina alster får inte vara äldre än tre (3) år varav ett inte får vara äldre än från 2015. Det måste vara samma alster som sedan kan lämnas in för jurybedömning.


Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter!

Jurybedömd utställning 2016